Klima bytu

Podlahové krytiny ze dřeva, dřevěných materiálů, korku a linolea jsou ideální pro dobrý pocit z bydlení, zdraví a stavební fyziku. Zdravé klima místnosti přispívá k uchování stálé kvality přírodní podlahy a současně je důležité pro obecné zdraví člověka. Relativní vlhkost vzduchu má být mezi 40 až 60 %. Příliš suchého vzduchu se můžete vyvarovat použitím zvlhčovačů vzduchu a rozmístěním pokojových rostlin. Pro kontrolu slouží vlhkoměr a teploměr.

Plovoucí pokládání bez lepidla

pokladani-bez-lepidlaU podlah vystavených většímu zatížení, u podlahového vytápění, při pokládání ve větších místnostech a při dlouhotrvajícím pokládání doporučujeme doplňkové lepení čelní hrany ve vnitřní straně drážkového vybrání. Také podélné lepení je možné.

Pod podlahu pokládejte vždy min. 0,2 mm silnou, parotěsnou PE-fólii, odolnou proti hnití. Tato fólie slouží k ochraně před vlhkostí a vytváří především hladkou plochu umožňující bezproblémový volný-plovoucí pohyb podlahy.

Celoplošné lepení lepidlem

celoplosne-lepenitilo podlahy mohou být také lepeny pevně na podklad. Použijte k tomu systém lepidel tilo. Podklad musí být před zahájením pokládky prověřen z hlediska zralosti k pokládání (DIN 18356 „Podlahářské práce") a musí splňovat předepsané požadavky.

Lepidlo: Použijte výrobky ze sortimentu lepidlel tilo.
Respektujte v každém případě předpisy o zpracování na obalu popř. příslušné údaje výrobce (listy s technickými údaji najdete na www.tilo.cz). Pro další doporučení nebo v případě dalších otázek se prosím obraťte na servisní tým tilo.

Vhodnost pro podlahové vytápění

vhodne-pro-podlahove-vytapeTilo přírodní podlahy jsou vhodné při odborném provedení k pokládání na nízkoteplotní vytápění. Je třeba ovšem respektovat tyto pokyny: Během topného období, obzvlášť při zvýšené teplotě povrchu nebo při příliš nízké relativní vlhkosti vzduchu mohou vzniknout mezi jednotlivými dílci podlahy spáry, tyto spáry vznikají v důsledku přirozeného roztahování a smršťování dřeva. Není možné se jich fyzikálně vyvarovat.

Dbejte na to, aby na volném povrchu podlahy nepřesáhla teplota 27 ˚C při normální teplotě vzduchu v místnosti 20 – 22 ˚C, a to ani v okrajových oblastech. Nepokládejte, pokud možno, na tilo podlahy silné koberce, protože pod nimi dochází k akumulaci tepla, která rovněž podporuje tvorbu spár.

Propustný tepelný odpor udává izolační hodnotu materiálu. Základem je charakteristika tepelné vodící schopnosti, při které je vzata v úvahu tloušťka. U podlahového vytápění nesmí být tepelný odpor všech vrstev nad topnou úrovní větší než 0,15 m2 K/W, protože by jinak nebylo teplo dostatečně propuštěno do místnosti. Nepatrné překročení mezní hodnoty však není závažné.

Výhody pokládání s tilo FIX-systémem

 • tvarově stabilní, mechanický uzamykací systém
 • rychle, jednoduše, bezpečně a čistě
 • samovyrovnávací a uzamykacívelká tažná síla z podélné i čelní strany
 • bezproblémové diagonální pokládání
 • povrch beze spár, žádné odtržení bloku
 • přesné lícování profilů

U 3-vrstvé konstrukce tilo podlah:

 • podélná i čelní hrana uzamykatelná během jedné pracovní operace
 • čelní hrana s nákližkem z masivního dřeva (masivní bříza místo HDF)
 • patentované příčné uzamykání powerFIX
 • bezproblémové diagonální pokládání
 • povrch beze spár, žádné odtržení bloku

 

showroom
katalogy
prislusenstvi

 

 

KONTAKT

Petr Šplinar
Červený Kříž 252, 586 02 Jihlava
telefon: +420 604 616 671
e-mail: splinar@podlahytilo.cz

Nastavení cookies  |  www.podlahytilo.cz, 2014 - 2023 © CORA
navigovat na začátek